สำหรับบุคลากร     สำหรับนักศึกษา        
Skip to content

casino pin up
melbet review
rivalo br

สถาบันฯ ร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามกฏหมายวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ร่วมทำบุญเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครบรอบ ๕๕ ปี เพื่อร่วมรำลึกถึงการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา วิทยาเขตหาดใหญ่ รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน

การแสดงพื้นบ้าน

0
จำนวนผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้
วิทยาเขตปัตตานี
0
จำนวนผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้
วิทยาเขตหาดใหญ่
0
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
โดยเฉลี่ยต่อเดือน